Darmowy Kurs CSS

***OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY ZEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKU POLSKIM Więcej informacji kliknij tutaj***

Data

Nauczyciel

Godzina

Forma zajęć

11.02.2019 r.

Stanisław Kuśnierczak

10:00 – 11:30

Gry i zabawy planszowe

Teresa Wais

Małgorzata Urban

9:00 – 11:00

Zajęcia plastyczne

„Spotkanie z baśnią”

12.02.2019 r.

Dariusz Królicki

10:00 – 11:30

SKS

 

Agnieszka Rygiel

Małgorzata Rygiel

Edyta Rysz

16:60 – 19:30

Dyskoteka

13.02.2019 r

Marzena Kilar

9:00 – 11:00

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z fizyki dla klasy III G i VIII SP

14.02.2019 r

Dariusz Królicki

10:00 – 11:30

SKS

15.02.2019 r

Halina Wilk

9:00 – 11:00

SKS

18.02.2019 r

Tomasz Dyląg

9:00 – 10:30

SKS

Maria Łoś

Sabina Zima-Munz

9:00 – 11:00

Zajęcia integracyjne dla dzieci najmłodszych

19.02.2019 r

 

 

 

20.02.2019 r

Tomasz Dyląg

9:00 – 10:30

SKS

21.02.2019 r

Anna Pelczarska-Wątor

9:00 – 11:00

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – zabawy z językiem polskim

22.02.2019 r

 

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Gminy Rymanów informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim informuje, że zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego można dokonywać codziennie w sekretariacie szkoły w godz. od 8 do 15 od dnia 25 luty 2019 r. do 12 marzec 2019r.  a do klasy I Szkoły Podstawowej od dnia 04 marzec 2019r. do 15 marzec 2019r. Rodziców prosi się o przyniesienie aktu urodzenia dziecka oraz nr PESEL dziecka. Zapisy dotyczą również dzieci uczęszczających  już do oddziału przedszkolnego tj. w oddziale 3-4 latków i 5-6 latków w br. szkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Pogoda

 

Aktualne dane ze stacji meteo w Króliku Polskim

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
411505