„Dzisiaj należy wiedzieć,

co trzeba poznawać jutro,

by radzić sobie pojutrze”.

 Zadaniem Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim jest kształcenie dzieci i młodzieży, oparte o współpracę z rodzicami i wspieranie ich w trudach wychowania.

Szkoła Podstawowa w Króliku Polskim kieruje się następującymi wartościami: 

  • stwarza różnorodne formy rozwoju uczniów i nauczycieli,
  • wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • kształtuje postawy patriotyczne,
  • wychowuje do wartości chrześcijańskich,
  • kreuje autorytety oparte o patrona szkoły,
  • dba o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny uczniów,
  • przygotowuje absolwentów do działania w globalnej społeczności.

Placówka wykorzystuje atuty szkoły wiejskiej: silną więź ze środowiskiem lokalnym, bezpieczeństwo, rodzinną atmosferę, kameralny charakter, kompetentną, zżytą ze szkołą i środowiskiem kadrę.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
507800