6 maja uczniowie klasy I gimnazjum przedstawili krótki program artystyczny poświęcony 225. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Gimnazjaliści zaprosili zgromadzoną publiczność do udziału  w żywej lekcji historii, by słowem i piosenką przybliżyć wydarzenia, które rozegrały się w 1791 roku. O sobie i swoich zasługach przypomniała wszystkim uczniom spersonifikowana Pani Konstytucja, która odpowiadając na pytania młodzieży, podkreśliła ogromną rolę, jaką odegrała w procesie kształtowania narodu polskiego. Na zakończenie apelu uczniowie zaśpiewali piosenkę „Witaj, majowa jutrzenko!”

Dzięki tej niezwykłej lekcji dzień 3 maja 1791 r. już dla nikogo nie powinien być pustą, nic nieznaczącą datą. Należy pamiętać, że historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu!

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
561909