Darmowy Kurs CSS

*** Procedury zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim w związku z wystąpieniem COVID-19. Więcej informacji kliknij tutaj***

                    

Międzyszkolny Konkurs Promujący Czytelnictwo w kl. III SP na stałe wpisał się do kalendarza imprez szkolnych. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych wśród dzieci.

                26 marca 2015 roku odbyła się XI już edycja pod hasłem „A czy znasz Ty bracie młody?” – twórczość Marii Konopnickiej. Chcieliśmy przybliżyć dzieciom wiedzę o życiu i twórczości tej wspaniałej poetki, która napisała piękne utwory dla najmłodszych. Wiersze Marii Konopnickiej pamięta się przez całe życie, a gdy na świecie pojawią się własne dzieci, czyta się im jej twórczość z przyjemnością.

 

                Konkurs rozpoczęła dyrektor szkoły, pani Marta Kogut, witając serdecznie wszystkie dzieci oraz nauczycieli. Recytując humorystycznie jeden z wierszy poetki, dodała uczestnikom otuchy i życzyła dobrej zabawy. Dalszą część konkursu poprowadziła bibliotekarka pani Małgorzata Urban.

                Do konkursu przystąpiło dziewięć drużyn dwuosobowych ze szkół z terenu Gminy Rymanów. Drużyny brały udział w siedmiu konkurencjach m.in. życiorys poetki – krzyżówka, loteria pytań, prezentacja wybranego utworu, testy sprawdzające znajomość treści utworów, wykonanie ilustracji do wylosowanego utworu.

                Nad przebiegiem konkursu czuwała komicja w składzie:

  1. Przewodnicząca - Halina Wilk  nauczyciel ZSP Królik Polski.
  2. Członek komisji – Monika Rygiel – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie.
  3. Członek komisji – Magdalena Kuczwara – Ćwiąkała – przedstawiciel Rady Rodziców.

                Konkurs przebiegał w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci w pięknych strojach wspaniale zaprezentowały przygotowane do recytacji wiersze. Wykazały się również dużą znajomością treści utworów oraz faktów z życia Marii Konopnickiej. Przepiękne prace plastyczne, które wyszły spod ręki młodych artystów ozdobią świetlicę szkolną.

                Po zakończeniu zmagań konkursowych komisja ogłosiła wyniki. Ponieważ poziom uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, komisja przyznała równorzędne trzy I miejsca, trzy II miejsca oraz trzy III miejsca.

I miejsca otrzymały drużyny ze szkół:

Posada Górna I

Posada Górna II

Królik Polski

II miejsca otrzymały drużyny ze szkół:

Deszno

Wróblik Szlachecki

Klimkówka

III miejsca otrzymały drużyny ze szkół:

Milcza

Bzianka

Głębokie.

                Dyplomy i nagrody wręczyli zwycięzcom pan burmistrz Jan Materniak oraz pani dyrektor Marta Kogut. Dzieci były bardzo zadowolone z wyników konkursu oraz zdobytych nagród. Na zakończenie uszczęśliwione dzieci udały się na słodki poczęstunek.

                Fundatorami nagród konkursowych był Urząd Gminy Rymanów oraz Rada Rodziców przy ZSP w Króliku Polskim, którym serdecznie dziękujemy.

                Zwycięzcom gratulujemy!

Protokół konkursu do pobrania kliknij tutaj.

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
860040