„Najwspanialszym bagażem, który można przywieźć z wakacji
jest ten pełen niezwykłych wspomnień”.

19 czerwca 2019 r. zakończył się kolejny rok szkolny. Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym dniu w uroczystej Mszy świętej, a następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej na uroczystym pożegnalnym apelu. Na wstępie Pan dyrektor Dariusz Królicki przywitał serdecznie całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski, po czym nastąpiła uroczysta ceremonia przekazania sztandaru uczniom, którzy zostali powołani do pełnienia zaszczytnych funkcji chorążych oraz asysty. Ważnym momentem było ślubowanie absolwentów – uczniów klas III gimnazjum i 8 SP, którzy przyrzekli wiernie strzec honoru szkoły oraz rozsławiać jej imię swoją postawą i nauką. Następnie pan dyrektor podsumował cały rok pracy oraz nagrodził tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce; złożył również podziękowania rodzicom, sponsorom, przyjaciołom szkoły i wszystkim tym, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole. W trakcie apelu mogliśmy podziwiać występy artystyczne przedszkolaków, uczniów oddziału „0” oraz klas I i II SP, a także montaż słowno – muzyczny w wykonaniu absolwentów. Po oficjalnym apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, by we własnym gronie pożegnać mijający rok szkolny.

Życzymy wszystkim słonecznych wakacji, wspaniałych przygód oraz udanego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu :-)

 

„Biblioteka zawsze po drodze, 
nie mijam – wchodzę”.

 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Wydarzenie organizowane co roku przez bibliotekarkę - p. Małgorzatę Urban, weszło na stałe do kalendarza szkolnych imprez. 

Czytaj więcej...

 

„Świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują,
czytają tylko jedną jej stronę”.

św. Augustyn

Dnia 10 czerwca 2019 r. uczniowie klas I, II SP oraz oddziału „0” udali się na wycieczkę do pierwszego na świecie Muzeum Lizaka w Jaśle. Zostało ono założone z inicjatywy państwa Katarzyny i Grzegorza Schabińskich, którzy są współwłaścicielami zakładu Gran-Pik Liwocz, zajmującego się produkcją lizaków i cukierków. 

Czytaj więcej...

 

5 czerwca 2019 r. klasa IV uczestniczyła w Rymanowskim Festiwalu Robotyki pod hasłem „Programowanie nie takie trudne” organizowanym w ZSP w Rymanowie. Była to już druga edycja spotkań szkół i uczelni wyższych, które prowadzą zajęcia z programowania robotów. Studenci m. in. krośnieńskiego PWSZ prezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie programowania różnych robotów.

Czytaj więcej...

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
507799