„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.” 

Mikołaj Gogol

 

W Niedzielę Palmową (14 kwietnia) Samorząd Uczniowski po raz kolejny zaangażował się w  piękną akcję charytatywną organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum – Pola Nadziei 2019.

Nasi uczniowie kwestowali przed kościołami w Króliku Polskim i Bałuciance, obdarowując żonkilami każdego, kto okazał nawet niewielki gest wsparcia finansowego dla krośnieńskiego hospicjum. Żonkile są symbolem nadziei w walce z chorobą. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Dzięki ofiarności mieszkańców konto Krośnieńskiego Hospicjum im. Św. Jana z Dukli zostało zasilone kwotą 1760 zł. Wszystkim ofiarodawcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel, składamy serdeczne podziękowania za wielkie serce i okazane wsparcie.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561717