W czwartek 6 czerwca 2019 roku uczniowie klasy piątej wraz z wychowawcą wybrali się do kina „Sokół” w Rymanowie, aby uczestniczyć w uroczystym zakończeniu tegorocznej edycji programu profilaktyczno-wychowawczego realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Miejscu Piastowym.

Podczas spotkania zostały rozstrzygnięte dwa konkursy: plastyczny i literacki. Tematyka prac konkursowych dotyczyła bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

W konkursie plastycznym wzięło udział czworo uczniów naszej szkoły: Paulina Bar, Aleksandra Frankowicz, Maciej Kozak oraz Martyna Pitrus.

Do konkursu literackiego przystąpiło aż pięcioro piątoklasistów, którzy napisali wiersz lub opowiadanie dotyczące umiejętnego zachowania się w trudnych sytuacjach związanych z napotkaną agresją, środkami uzależniającymi lub zjawiskiem cyberprzemocy. Z radością przyjęliśmy informację o tym, że aż dwie uczennice: Aleksandra Frankowicz oraz Kinga Hnat otrzymały za swoje wiersze wyróżnienia.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w programie pomoże naszej młodzieży wybierać właściwe zachowania w myśl hasła "bezpieczny dzisiaj - szczęśliwy jutro".

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561736