Darmowy Kurs CSS

*** Procedury zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim w związku z wystąpieniem COVID-19. Więcej informacji kliknij tutaj***

1 października 2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego SP w Króliku Polskim.

Dla całej społeczności szkolnej jest to niezwykle ważne wydarzenie – święto demokracji, dzięki któremu uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Zanim jednak przeprowadzono głosowanie, kandydaci wzięli udział w kampanii, na użytek której przygotowali plakaty wyborcze, przedstawiając swoją kandydaturę - zainteresowania, pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne; każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Oddano 33 głosy, w tym jeden nieważny.

Po podliczeniu głosów komisja wyborcza wszystko ogłosiła wyniki:

Przewodnicząca: Kinga Hnat, klasa VII

Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Frankowicz , klasa VII

Skarbnik: Gabriel Puchalik, klasa VIII

Sekcja sportowa: Dawid Zięba, klasa IV

Adrian Ziembicki, klasa IV

Magdalena Wojcieszczak, klasa VI

Sekcja dekoracyjna: Aleksandra Urbanik, klasa VI

Karolina Wilczek, klasa VI

Emilia Pyszczek, klasa VI

Sekcja muzyczna: Piotr Wais, klasa VI

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

Odsłon artykułów:
860069