Darmowy Kurs CSS

***Nowy plan lekcji obowiązujący od 27.01.2020 r. tutaj***

Królicki Dariusz

Dyrektor szkoły

Wychowanie fizyczne

Dyląg Tomasz

Wicedyrektor szkoły

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Bażyk Agata

Surdopedagog

Biela Joanna

Chemia

Gryzowska Edyta

Geografia

Kasperkowicz Sławomir

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kilar Marzena

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Klimkiewicz Ewa

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

Ks. Wiesław Słotwiński

Religia

Kuśnierczak Stanisław

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie

Łoś Maria

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Pelczarska-Wątor Anna

Język polski

Logopedia

Piwowar Sylwia

Pedagog

Logopedia

Rozenbajgier Anita

Język niemiecki

Rygiel Agnieszka

Język polski

Rygiel Magdalena

Matematyka

Rygiel Wojciech

Muzyka

Zajęcia artystyczne

Rysz Edyta

Biologia

Geografia

Troska Renata

Język angielski

Urban Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

Wais Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Wilk Halina

Wychowanie fizyczne

Technika

Nauczyciel świetlicy

Zima-Munz Sabina

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
651826