„To właśnie tego wieczoru, 
         gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
     - w serca złamane i smutne, 
     cicha wstępuje otucha.
    To właśnie tego wieczoru, 
    od bardzo wielu już wieków,
    pod dachem tkliwej kolędy, 
   Bóg się rodzi w człowieku”.

W środę 22 grudnia odbyło się w naszym przedszkolu wspólne kolędowanie. Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną magię — radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Dla wielu jest to czas spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń najbliższym, wspólnego kolędowania.

W naszym przedszkolu było przedstawienie, kolędy, życzenia. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie przy pięknie ustrojonej choince. Z małymi kolędnikami wystąpił również pan wicedyrektor Tomasz Dyląg wspaniale grając na akordeonie, co było dodatkowym przeżyciem dla nas jak i dla najmłodszych. Mali wykonawcy zachwycili swoimi umiejętnościami śpiewania tradycyjnych kolęd i współczesnych pastorałek oraz odwagą i wdziękiem z jakim się zaprezentowali.

Po życzeniach wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, na których nie brakowało tradycyjnych wigilijnych potraw i świątecznych przysmaków.                                 

Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.