Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działając…

Janusz Korczak

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz Programem wychowawczo-profilaktycznym. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by stanowiła ona pole obywatelskiego wychowania.

GŁÓWNE CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej,
 • diagnozowanie potrzeb uczniów,
 • integracja, tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 • wdrożenie uczniów do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 • zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności i organizowanie aktywnych form wypoczynku,
 • rozwijanie uczniowskich zdolności i zainteresowań,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Przez cały rok szkolny:

 • cykliczne spotkania Samorządu Uczniowskiego,
 • prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego; przygotowywanie gazetki ściennej związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką,
 • udział w uroczystościach szkolnych,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • praca na rzecz szkoły,
 • całoroczne akcje charytatywne.

  

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

2021

 • Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 • Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2021, ustalenie harmonogramu działań.
 • Organizacja szkolnych obchodów Dnia Chłopaka.
 • Wznowienie całorocznych zbiórek charytatywnych (m.in. zbiórki nakrętek).

PAŹDZIERNIK 2021

 • Wznowienie szkolnej zabawy „Szczęśliwy numerek”.
 • Opracowanie regulaminu szkolnej akcji „Weekend bez pracy domowej”.
 • 10 października - Dzień Gier Planszowych (w poniedziałek 11 października –
  akcja „Cała Szkoła Gra w Planszówki”)
 • Przygotowanie życzeń dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Współorganizowanie uroczystego apelu.

LISTOPAD

2021

 • Pamiętamy o zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach. Uprzątnięcie zapomnianych mogił.
 • Szkolne obchody Święta Niepodległości – akcja „Szkoła do hymnu”.
 • 20 listopada - „Nasze prawa – ważna sprawa!” - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
 • Organizacja wieczoru wróżb andrzejkowych.
 • „Góra Grosza” – rozpoczęcie corocznej akcji charytatywnej.

GRUDZIEŃ

2021

 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Akcja „Szkoła Pełna Mikołajów” – każdy może zostać Św. Mikołajem.
 • Akcja „Słodko jest pomagać!” – kiermasz słodkości z przeznaczeniem zysków na wybrany cel charytatywny.
 • Nasze drzewko choinkowe – wspólne przyozdabianie szkolnej choinki.
 • Konkurs „Świąteczny wystrój klasy”.

STYCZEŃ

2022

 • Styczeń pod hasłem "Łapacz dobrych ocen". Przez miesiąc nauki szkolnej uczniowie będą starali się zdobyć jak największą ilość dobrych ocen (piątek i szóstek). Nagrodą za zdobycie I miejsca w konkursie będzie wybór przez ucznia dnia, który będzie dla niego dniem wolnym od odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek.
 • Pamiętamy o naszych Babciach i Dziadkach. Rodzinny detektyw na tropie. Wywiad z ukochaną Babcią/ Dziadziem na temat najciekawszych wspomnień z młodości.
LUTY
2022
 • Przygotowanie poczty walentynkowej (przed feriami zimowymi). Akcja „Serduszkowa fotobudka”.
 • Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii - apel.

MARZEC

2022

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich dziewczynek i kobiet w naszej szkole; wręczenie symbolicznych upominków; plebiscyt na najsympatyczniejszą koleżankę.
 • „Pola Nadziei” – coroczna akcja charytatywna.
 • 21 marca – „Dzień kolorowej skarpetki” – solidarni z osobami z zespołem Downa.
 • Przywitanie wiosny – „Dzień pełen kwiatów” (we włosach, wzory na ubraniach).
 • Konkurs na najładniejszy wielkanocny stroik świąteczny.

KWIECIEŃ

2022

 • 2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – zaświeć się na niebiesko.
 • Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytamy bajki naszym przedszkolakom.
 • Wieczór Filmowy  - zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów.

MAJ

2022

 • „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego
 • Akcja „Żywa flaga” z okazji Święta Flagi Państwowej - uczniowie przesyłają zdjęcia z białą lub czerwoną kartką, ze zdjęć zrobiony zostanie kolaż polskiej flagi.
 • Uczczenie rocznicy Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, wspólne odśpiewanie hymnu.
 • Obchody Dnia Matki i Ojca – Święto Rodziny. Konkurs „Kiedyś i dziś - wehikuł czasu fotografii” – odtwarzamy zdjęcia z dzieciństwa z naszymi Rodzicami (podobny ubiór, poza, tło).
 • Szkolny „Mam talent”.

CZERWIEC

2022

 • Organizacja szkolnego Dnia Dziecka.
 • Akcja „Klasa w obiektywie aparatu 2022” – uczniowie wspólnie wymyślają stylizacje
  i ustawienie do zdjęcia klasowego. Liczy się pomysłowość i poczucie humoru.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest dokumentem otwartym. Będzie monitorowany w toku jego realizacji, a nowe pomysły będą na bieżąco wprowadzane do jego treści.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Anna Pelczarska