Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim w roku szkolnym 2018/2019

 

 „Z dziećmi powinno się przebywać razem,  ale jednocześnie pozostawiać im swobodę;

 przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; 

łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; 

być sobą i umieć rezygnować z siebie."

– Pino Pellegrino

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz nowym  Planem Wychowawczo-Profilaktycznym. Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez uczniów w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywać się będą w ciągu całego roku szkolnego. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by stanowiła ona pole obywatelskiego wychowania. 

  

NAJWAŻNIEJSZE CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

  • znajomość przez uczniów swoich praw i obowiązków,
  • dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
  • wdrożenie uczniów do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
  • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • integracja uczniów szkoły, tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami oraz kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
  • włączenie rodziców w sprawy szkoły,
  • zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności i zorganizowanie aktywnych form wypoczynku.

  

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

2018

·         Wybór samorządów klasowych.

·         Przeprowadzenie kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego.

·         Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

·         Przydzielenie funkcji poszczególnym sekcjom. Powołanie sekcji koleżeńskiej,        odpowiedzialnej za koordynowanie akcji charytatywnych.

·         Szkolne obchody Dnia Chłopaka.

·         Akcja charytatywna – Zbiórka nakrętek.

PAŹDZIERNIK 2018

·         Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2018/2019.

·         Organizacja akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

·         Opracowanie regulaminu zabawy „Szczęśliwy numerek”.

·         Obchody Szkolnego Dnia Roweru (konkurs na torze rowerowym oraz konkurs literacki „Jeżdżę Rowerem”).

·         Organizacja dyskoteki szkolnej.

LISTOPAD

2018

·         Święto Zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach. Uprzątnięcie zapomnianych mogił.

·         Współorganizacja akademii z okazji Święta Niepodległości.

·         Organizacja szkolnej dyskoteki andrzejkowej z wróżbami.

·         Kiermasz ciast i ciasteczek, z którego dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny.

·         „Góra Grosza” – akcja charytatywna.

GRUDZIEŃ

2018

·         Mikołajki w naszej szkole. Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

·         Nasze drzewko choinkowe – wspólne przyozdabianie szkolnej choinki.

·         Konkurs „Świąteczny wystrój klasy”.

·         6 grudnia - dzień bez pytania dla uczniów w mikołajkowych czapkach.

·         Dzień wolontariusza.

STYCZEŃ

2019

·         Obchody Dnia Babci i Dziadka.

·         Organizacja Zabawy Choinkowej – dyskoteka.

·         Bezpieczeństwo w czasie ferii – apel.

·         Spotkanie ze znaną osobą.

LUTY

2019

·         Przygotowanie poczty walentynkowej.

·         Dyskoteka walentynkowa.

MARZEC

2019

·         Współorganizacja akademii z okazji Dnia Kobiet.

·         Pierwszy Dzień Wiosny – Dniem Sportów Alternatywnych.

·         „Pola Nadziei” – coroczna akcja charytatywna.

KWIECIEŃ

2019

·         Uroczyste obchody Dnia Ziemi.

·         Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytamy bajki naszym przedszkolakom.

·         Spotkanie ze znaną osobą.

MAJ

2019

·         Współorganizacja akademii z okazji 3 Maja.

·         Uroczyste obchody Dnia Matki i Ojca.

CZERWIEC

2019

·         Organizacja szkolnego Dnia Dziecka.

·         Współorganizacja zakończenia roku szkolnego oraz pożegnania
uczniów klasy III G.

·         Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji.

Plan będzie monitorowany w toku jego realizacji, a nowe pomysły będą na bieżąco wprowadzane do jego treści. 

 

    Opiekunowie SU                                                                     Przewodniczący SU

mgr Halina Wilk

mgr Anna Pelczarska-Wątor                                                        Maciej Pitrus