Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

na rok szkolny 2022/2023

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,  
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,  którzy razem uczą się, działając…

Janusz Korczak

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza ze Statutem Szkoły oraz Programem wychowawczo-profilaktycznym. Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by stanowiła ona pole obywatelskiego wychowania.

GŁÓWNE CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej, działanie na jej rzecz i obrona jej praw,
 • diagnozowanie i reprezentowanie potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • integracja, tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 • wdrożenie uczniów do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 • zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności i organizowanie aktywnych form wypoczynku,
 • rozwijanie uczniowskich zdolności i zainteresowań,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

 • wywiązywać się z zadań poszczególnych sekcji,
 • uzgadniać zadania z innymi organizacjami,
 • inicjować akcje o charakterze samorządowym,
 • dbać o dobrą atmosferę w czasie sprawowania funkcji samorządowych,
 • dokonywać oceny i podsumowania pracy samorządu.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

  

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

2022

·         Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego poprzedzonych kampanią każdego z kandydatów oraz debatą przedwyborczą.

·         Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023, ustalenie harmonogramu działań.

·         Organizacja szkolnych obchodów Dnia Chłopaka.

·         Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Królika.

·         Wznowienie całorocznych zbiórek charytatywnych (m.in. zbiórki nakrętek).

PAŹDZIERNIK 2022

·         Wznowienie szkolnej zabawy „Szczęśliwy numerek”.

·         Opracowanie regulaminu szkolnej akcji „Weekend bez pracy domowej”.

·         Dyskoteka na powitanie nowego roku szkolnego z otrzęsinami klasy IV.

·         Wieczór gier planszowych

·         Muzyczne przerwy – nauka wspólnego tańca belgijskiego (integracja uczniów)

·         Przygotowanie życzeń dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Współorganizowanie uroczystego apelu.

·         Akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt z okazji Światowego Dnia Zwierząt – „Napełnij miseczkę” (współpraca z OTOZ animals Kociarnia Krosno)

LISTOPAD

2022

·         Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (4 listopada – akcja „Niepytanie za przebranie”)

·         Dzień Zdrowego Śniadania (8 listopada)

·         Szkolne obchody Święta Niepodległości (11 listopada)

·         Organizacja wieczoru wróżb andrzejkowych (30 listopada)

·         „Góra Grosza” – rozpoczęcie corocznej akcji charytatywnej.

GRUDZIEŃ

2022

·         Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Akcja „Szkoła Pełna Mikołajów” – Dzień
w Mikołajowej Czapce.

·         Nasze drzewko choinkowe – wspólne przyozdabianie szkolnej choinki własnoręcznie robionymi przez uczniów ozdobami.

STYCZEŃ

2023

·         Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii - apel.

·         Pamiętamy o naszych Babciach i Dziadkach – integracja międzypokoleniowa (zapraszamy babcie i dziadków do szkoły - wspólne gotowanie, szydełkowanie, majsterkowanie).

LUTY

2023

·         Przygotowanie poczty walentynkowej – w roli listonoszy członkowie SU,
Akcja „Serduszkowa fotobudka”.

·         Międzynarodowy Dzień Pizzy (9 lutego)

·         16 lutego (Tłusty Czwartek) – sprzedaż słodkich wypieków – zysk na wybrany cel.

MARZEC

2023

·         Miesiąc pod hasłem "Wzorowa klasa" – konkurs międzyklasowy na największą liczbę zdobytych piątek i szóstek.

·         Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich dziewczynek i kobiet w naszej szkole.

·         „Pola Nadziei” – coroczna akcja charytatywna.

·         21 marca – „Dzień Kolorowej Skarpetki” – solidarni z osobami z Zespołem Downa.

·         Przywitanie wiosny – szkolne obchody pierwszego dnia wiosny.

KWIECIEŃ

2023

·         Primaaprilisowe żarty – Dzień Piżamy.

·         2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – zaświeć się na niebiesko.

·         Dzień Bez Plecaka.

·         Wieczór Filmowy  - zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów.

·         Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)

MAJ

2023

·         „Wakacyjna oś czasu” – informowanie o ilości dni, które zostały do końca roku szkolnego

·         Akcja „Żywa flaga” z okazji Święta Flagi Państwowej.

·         Uczczenie rocznicy Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, wspólne odśpiewanie hymnu.

·         Obchody Dnia Matki i Ojca – Święto Rodziny.

·         Szkolny „Mam talent”.

CZERWIEC

2023

·         Organizacja szkolnego Dnia Dziecka.

·         Akcja „Klasa w obiektywie aparatu 2023” – uczniowie wspólnie wymyślają stylizacje
i ustawienie do zdjęcia klasowego. Liczy się pomysłowość i poczucie humoru.

·         Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.

Nagrodzenie uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy SU.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest dokumentem otwartym. Będzie monitorowany w toku jego realizacji, a nowe pomysły będą na bieżąco wprowadzane do jego treści.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Anna Pelczarska