• Dyrektor szkoły.
  • Nauczyciel wychowania fizycznego.