• Dyrektor Szkoły
  • Nauczyciel biologii, geografii, przyrody, chemii.