• Historia,
  • Wiedza o społeczeństwie,
  • Religia,
  • Wychowanie do życia w rodzinie.