• Wicedyrektor szkoły.
  • Nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki.