• Wicedyrektor szkoły.
  • Nauczyciel matematyki. Pedagog specjalny.