W grupie starszaków odbył sie cykl zajęć wprowadzajacych dzieci do kodowania i programowania.

Z powodzeniem uczyliśmy się tej sztuki, układając na macie kartoniki z obrazkami. Zabawy wykorzystujące kolorowe plastikowe kubeczki stanowiły dla przedszkolaków nieograniczone źródło radości i kreatywności. Dzieci mogły się bawić kubeczkami samodzielnie albo w grupach. Mogły układać je na płaszczyźnie lub według wzoru (kodu) zaproponowanego przez nauczycielkę, albo realizować własne pomysły. Mogły z kubeczków tworzyć sekwencje rytmicznie powtarzających się kolorów albo wznosić konstrukcje. Zabawy z kodowaniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dzieci programowały roboty, tak aby dotarły do wyznaczonego celu. Wykorzystując w przedszkolu technologie informacyjno - komunikacyjne możemy wyzwalać wszechstronną aktywność dzieci i pobudzać ich zainteresowania.