"Nie jedz chipsów, nie pij coli, bo cię brzuszek dziś rozboli.

Jedz owoce i warzywa, bo to zdrowo cię odżywia".

 

„Program dla szkół” koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to unijny projekt, który jest kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.  

Skierowany został do uczniów klas I-V szkół podstawowych, a jego głównym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych, soków oraz owoców i warzyw, dzięki czemu dzieci od najmłodszych lat poznają smak zdrowych przekąsek. Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, których celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. W ramach realizacji projektu uczniowie klas I –III uczestniczyli w zajęciach tematycznych „Kolorowy świat warzyw i owoców oraz mleka”. Podczas zajęć dzieci obejrzały film edukacyjny „Skąd się biorą warzywa, owoce i mleko?”, uczyły się podziału owoców i warzyw na grupy kolorystyczne charakteryzujące się określonymi właściwościami zdrowotnymi, utrwalały wiedzę, kolorując obrazki i układając rymowanki na temat owoców i warzyw oraz produktów mlecznych.

 

Mamy nadzieję, że udział w projekcie wpłynie na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych naszych dzieci.