W roku szkolnym 2020/21 uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Głównym celem akcji była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwracał uwagę na potencjalne zagrożenia oraz uświadamiał dzieciom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze oraz w Internecie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach o tej tematyce, chętnie wypowiadali się na tematy związane z bezpieczeństwem, wykonywali zadania oraz trafnie oceniali sytuacje zagrożenia. Po zakończeniu zajęć pierwszaki zweryfikowały swoją wiedzę, rozwiązując ,,Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa”, dzięki któremu sprawdziły poziom swojej wiedzy oraz utrwaliły pozyskane wiadomości. Po zakończeniu projektu szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, a uczniowie dyplom potwierdzający znajomość zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.

Gratulujemy!