„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz,

tym bardziej jesteś spragniony.”

- Stefan Żeromski

 

W czwartek, 1 września 2022 r., spotkaliśmy się po wakacyjnej przerwie, aby rozpocząć kolejny rok nauki i pracy. Dwa miesiące wolnego czasu pozwoliły nam nabrać sił, odpocząć od szkolnego rytmu, a niektórym nawet zatęsknić za lekcjami i nauką.

Uroczystość inaugurująca rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Wojciecha Bolanowskiego, po której członkowie społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście spotkali się w sali gimnastycznej na tradycyjnej akademii. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Gminy Rymanów - Wojciech Farbaniec, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz uczniowie.

Tegoroczna inauguracja miała charakter szczególny, gdyż powitano nowego dyrektora placówki – p. Edytę Rysz. Uroczystość rozpoczął ustępujący ze stanowiska dyrektora p. Dariusz Królicki, który podziękował uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi za pięć lat owocnej współpracy, życząc powodzenia w nowym roku szkolnym. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny nawiązujący do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie Burmistrz oraz przedstawiciele Rady Rodziców podziękowali p. Dariuszowi Królickiemu za całokształt pracy pedagogicznej, za serce i troskę o sprawy szkoły. Pan Wojciech Farbaniec w ciepłych słowach zwrócił się także do nowej p. dyrektor Edyty Rysz. Podkreślił, że jej droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej. Ważnym punktem uroczystości było przekazanie przez p. Dariusza Królickiego na ręce nowej pani dyrektor symbolicznego klucza do naszej szkoły. Pani Edyta Rysz podziękowała kończącemu kadencję dyrektorowi za odpowiedzialne kierowanie placówką, za serce włożone w działania na rzecz szkoły, za profesjonalizm, wsparcie, otaczanie życzliwością i zrozumieniem. Złożyła także życzenia uczniom i nauczycielom z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami.

Przyjemnie było po dwóch miesiącach wypoczynku wrócić do szkoły, by wreszcie zobaczyć twarze kolegów i koleżanek. Przed nami dni ciężkiej i wytężonej pracy oraz oczekiwanie na przyszłoroczne wakacje. Jeszcze tylko 10 miesięcy!