„Biblioteka zawsze po drodze, 
nie mijam – wchodzę”.

 

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Wydarzenie organizowane co roku przez bibliotekarkę - p. Małgorzatę Urban, weszło na stałe do kalendarza szkolnych imprez. 

W dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2019 r., przyjaciółmi biblioteki szkolnej zostali pierwszoklasiści. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz rozwijanie ich umiejętności czytelniczych. Najważniejszym momentem imprezy było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów, którzy złożyli obietnicę, że będą kochać i szanować książki. Następnie wszyscy zostali pasowani na czytelników. Aktu pasowania dokonała pani bibliotekarka – Małgorzata Urban.  Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom, książkę oraz zakładkę do książki.

Mamy nadzieję, że od tej pory każdy uczeń będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę obcowania z literaturą.

 

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561907