Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Króliku Polskim

Rok szkolny 2023/2024

 

Rada Rodziców:

Przewodnicząca                    Anna Kuśnierczak

Zastępca                             Paulina Malinowska-Pitrus

Sekretarz                             Julita Pitrus

Skarbnik                              Justyna Rajter