Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry start” (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Więcej informacji kliknij tutaj.

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 INFORMACJA GOPS RYMANÓW. Więcej informacji kliknij tutaj.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim informuje, że istnieje jeszcze możliwość zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Króliku Polskim.

  • ósmoklasisty (E8)
  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)
  • eksternistycznych (EE).

Więcej informacji kliknij tutaj.

Szanowni Państwo,


w związku z publikacją właściwego rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021r. i zawartym w nim zapisie mówiącym, że nie więcej niż 50% uczniów klas 4-8 SP  realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów klas 4-8 SP realizuje je zdalnie, a także obowiązkiem zapewnienia równomiernego i naprzemiennego realizowania zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób stacjonarny, jak i zdalny; informuję, że w dniach 17 – 30 maja uczniowie uczą się według następującego harmonogramu: