Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim informuje ,że wszyscy kandydaci do klasy I SP oraz oddziałów przedszkolnych zostali zakwalifikowani. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły w dniach 04.04.2022r- do 05.04.2022r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

W organizowanych przez GOSiR eliminacjach mogą wziąć udział uczniowie szkoły ale również osoby w różnym przedziale wiekowym (być może będą to rodzice Waszych uczniów - do czego zachęcam).
Plakat, regulamin oraz oświadczenia RODO w linkach poniżej:

Oświadczenie osoby niepełnoletnie.

Oświadczenie osoby pełnoletniej.

Plakat Eliminacje Tenis Stołowy.

Regulamin Tenis stołowy nowy

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).

Więcej informacji kliknij tutaj.