Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/23 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim informuje ,że wszyscy kandydaci do klasy I SP oraz oddziałów przedszkolnych zostali zakwalifikowani. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły w dniach 04.04.2022r- do 05.04.2022r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej

W organizowanych przez GOSiR eliminacjach mogą wziąć udział uczniowie szkoły ale również osoby w różnym przedziale wiekowym (być może będą to rodzice Waszych uczniów - do czego zachęcam).
Plakat, regulamin oraz oświadczenia RODO w linkach poniżej:

Oświadczenie osoby niepełnoletnie.

Oświadczenie osoby pełnoletniej.

Plakat Eliminacje Tenis Stołowy.

Regulamin Tenis stołowy nowy