Przedszkole w Króliku Polskim posiada 12 wolnych miejsc dla dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Przedszkole jest czynne w godzinach 7:30-15:00. W tym czasie zapewniamy dzieciom fachową opiekę i edukację w serdecznej atmosferze. Zapewniamy całodzienne wyżywienie.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 726 893 134

Serdecznie zapraszamy!

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim istnieje możliwość zatrudnienia psychologa w wymiarze pensum pół etatu – 11/22. Zatrudnienie planowane od 1 września 2023 r. na dłuższy okres. Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim informuje, że wszyscy kandydaci do klasy I SP oraz oddziałów przedszkolnych zostali zakwalifikowani.

p.o. Dyrektor SP

Edyta Rysz