W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim istnieje możliwość zatrudnienia psychologa w wymiarze pensum pół etatu – 11/22. Zatrudnienie planowane od 1 września 2023 r. na dłuższy okres. Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim informuje, że wszyscy kandydaci do klasy I SP oraz oddziałów przedszkolnych zostali zakwalifikowani.

p.o. Dyrektor SP

Edyta Rysz

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim ogłasza

zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy będą odbywać się od 20.02.2023 r. do 03.03.2023 r. w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny jest w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 12.00.

Proszę o zabranie ze sobą aktu urodzenia dziecka oraz numeru PESEL.

p.o. Dyrektor SP

Edyta Rysz

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców w II półroczu roku szkolnego 2022/23