RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Zabawy integrujące grupę.

8:00 – 8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

8.30 – 9:00 Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9:00 – 11:00 Zajęcia kierowane z całą grupą zgodne z realizacją Podstawy Programowej, w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zajęcia z języka angielskiego.

11.00 – 11:45 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru. Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11.45 – 12.00 Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

12:00 – 12:30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.

12:30 – 13.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

13.00 – 15:00 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.