W dniu 17 czerwca 2019 roku zakończyliśmy w naszej szkole pracę w kategorii działań ekologicznych prowadzoną w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie brali udział w konkursach, projektach i akcjach organizowanych w szkole, jak również przez inne instytucje.

Przedsięwzięcia ekologiczne miały zasięg lokalny oraz ogólnopolski. Dzieci i młodzież uczestniczyła w następujących działaniach:

 • Szkolny turniej ekologiczny z okazji Dnia Wiosny,
 • Gminna akcja „Sprzątanie Świata 2019” oraz „Zbiórka makulatury”,
 • Szkolna akcja „Makulatura to nie śmieć”,
 • V Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Mistrz Recyklingu,
 • Ogólnopolski projekt „Tradycyjny Sad”,
 • Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej „Czysta woda i powietrze”,
 • Szkolny kącik przyrody.

Zwieńczeniem naszej działalności ekologicznej była nagroda przyznana przez ZGK w Rymanowie za pierwsze miejsce w rankingu szkół uczestniczących w akcji zbiórki papieru oraz założenie „mini sadu” obok naszej szkoły. Sponsorem pięciu drzewek owocowych była Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Po zasadzeniu sadzonek gruszy i jabłoni podsumowaliśmy działania kształtujące postawę proekologiczną, a uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Poniżej prezentujemy nazwiska nagrodzonych uczniów:

 • mistrzami Recyklingu zostali uczniowie z klasy V – Maciej Kozak, Aleksandra Urbanik i Emilia Pyszczek;
 • twórcami Tradycyjnego Sadu zostali uczniowie klasy IV – Natalia Mazur, Aleksandra Urbanik, Emilia Pyszczek, Magdalena Wojcieszczak, Karolina Wilczek, Filip Raś, Piotr Wais, Kacper Kondziołka, Kinga Hnat (klasa V) oraz Julia Gugała i Piotr Ozimina z klasy VII;
 • zwycięzcami w szkolnej zbiórce makulatury zostali: Piotr Ozimina z klasy VII, Jakub Ozimina z klasy „O” oraz Maciej Pitrus z klasy VIII;
 • laureatami Szkolnego konkursu wiedzy „Czysta woda i powietrze” zostali uczniowie III Gimnazjum – Patryk Łagosz, Szymon Mazur, Maciej Pitrus (klasa VIII) oraz uczniowie klasy VII – Dawid Poznar i Monika Smoleń;
 • doskonałymi opiekunami zwierząt w szkolnym kąciku przyrody zostali uczniowie klasy VI – Gabriel Puchalik, Maciej Jakieła, Sebastian Huta, Sylwester Borek i Patryk Ochałek.

W tym roku szkolnym osiągaliśmy sukcesy małe i duże, ale nas cieszą przede wszystkim zaangażowanie dzieci i młodzieży, ich ekologiczna postawa oraz dbałość o środowisko przyrodnicze i różnorodność biologiczną naszej ojczyzny.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561737