Dnia 7 lutego w naszym przedszkolu odbyły się pierwsze zajęcia rytmiczne. Dzieci w rytm skocznej muzyki naśladowały ruchy pani prowadzącej.

Ćwiczenia, pląsy oraz układy taneczne spotkały się z entuzjazmem ze strony przedszkolaków, którzy po skończonych zajęciach wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym spotkaniu. Cotygodniowa zabawa przy muzyce jest okazją do aktywnego spędzania czasu, pozwala wykształcić u dzieci sprawność  ruchową i umysłową oraz jest formą rozwijania tanecznych zainteresowań. Mamy nadzieję, że przedszkolakom spodobało się nowe doświadczenie i nadal chętnie będą brały w nim udział.