Zbliżające się Święto Konstytucji 3 Maja stało się dla przedszkolaków okazją do zgłębienia wiedzy o swojej Ojczyźnie. Dnia 30 kwietnia dzieci z oddziału zerowego oraz grupy maluszków zaprezentowały się w krótkim programie artystycznym, którego celem było upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych „Małych Patriotów".

Przedszkolaki w pięknych galowych strojach prezentowały się niezwykle uroczyście. Krótkie przemówienie Pana Dyrektora – Dariusza Królickiego poprzedziło wystąpienie małych artystów. W kilku słowach przypomniał dzieciom o znaczeniu obchodzonego Święta oraz podziękował im za zaangażowanie włożone w uświetnienie tego ważnego dnia. Przedszkolaki w towarzystwie Dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie obejrzały krótką prezentację o symbolach narodowych: Godle, Fladze, Hymnie. Podkreślając ich wagę oraz znaczenie Ojczyzny w naszym życiu – dzieci z powagą i dumą zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. Tańcem, wierszem i piosenką przedstawiły wzruszającą lekcję patriotyzmu. Dziękujemy wszystkim dzieciom za czynny udział w obchodach Narodowego Święta oraz gratulujemy im pięknej postawy.