Każde dziecko ma prawo do spędzania czasu wolnego poprzez zabawę oraz uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych, zaś zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczanie prawa dzieci do ekspresji. Należy jednak pamiętać, że obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę, jest zapewnienie najmłodszym maksymalnej ochrony zdrowia i życia.

W związku z tym przedstawiamy Państwu regulamin korzystania z  placu zabaw, aby czas na nim spędzony był dla każdego wyłącznie miłym i radosnym przeżyciem.

Regulamin korzystania z urządzeń na placu zabaw

przeznaczonego dla dzieci w wieku do lat trzynastu 

  • Wiek użytkowników mogących samodzielnie korzystać z urządzeń od lat 3,
  • Dzieci do lat 10 mogą korzystać z placu tylko pod opieką osoby dorosłej,
  • Na teren placu zabaw nie wolno przyprowadzać zwierząt,
  • Odpadki należy wyrzucać do koszy na śmieci,
  • Nie wolno wnosić napojów w opakowaniach szklanych,
  • Na terenie placu zabaw nie wolno spożywać napojów alkoholowych.

W trosce o bezpieczeństwo bawiących się na placu zabaw prosimy

o przestrzeganie następujących reguł: 

  • nie korzystać z urządzeń podczas deszczu lub oblodzenia,
  • na terenie placu zabaw zabronione są gry zespołowe (np. piłka nożna) oraz jazda na rowerze, deskorolce, itp.
  • z huśtawek i ważek może korzystać tylko jedno dziecko na jedno miejsce,
  • zabronione jest wchodzenie na dachy wieży i domków oraz na górne elementy konstrukcji.