2 kwietnia ustanowiony przez ONZ Światowym Dniem Świadomości Autyzmu rozpoczął wśród uczniów ZSP w Milczy, SP w Klimkówce, SP w Sieniawie, SP w Posadzie Górnej, SP w Króliku Polskim, ZSP w Rymanowie oraz SP we Wróbliku Szlacheckim działania związane z wyrażeniem jedności z osobami ze spektrum autyzmu.

Autyzm nie jest chorobą. To nieco inne odczuwanie i postrzeganie świata. Osoby z autyzmem żyją obok nas. To nasi koledzy i koleżanki. Spotykamy się z nimi w sklepie, w szkole, na ulicy. Mijamy się nie rozumiejąc często swoich wzajemnych zachowań. Zbyt mała wiedza na temat autyzmu, często jest powodem ignorancji czy wydawania sądów oceniających na temat osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Celem akcji „A jak autyzm” było wyrażenie tolerancji i solidarności wobec osób z autyzmem. Zarówno uczniowie, jak i kadra pedagogiczna przystąpili do niej z otwartym sercem. Nadsyłali zdjęcia z niebieskim serduszkiem, zdjęcia dłoni z wypisaną na nich literą A lub malowali je na niebiesko. Niektórzy nagrali swoje krótkie wypowiedzi na temat tego jak rozumieją autyzm.

Otrzymane zdjęcia i filmy są dowodem naszej akceptacji i tolerancji dla osób z autyzmem.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.

Pamiętajmy, że razem możemy więcej.

Katarzyna Szepieniec

Sylwia Piwowar

Relacja z całej akcji znajduję się tutaj.

 Nauczyciele dołączyli do akcji A jak autyzm kliknij tutaj.