Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Krośnie,  co roku jest współorganizatorem  konkursu plastycznego dla dzieci z terenów wiejskich "Bezpiecznie na wsi".

W bieżącym roku odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników. Przedszkolakom oraz uczniom naszej szkoły, którzy licznie wzięli udział w konkursie, zostały przekazane drobne upominki ufundowane przez KRUS w Krośnie.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.