,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy".

Dzień 28 października 2021 roku był wyjątkowy dla uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim. W tym dniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia i przedszkolaka. Dla każdego pierwszoklasisty i jego rodziców rozpoczęcie nauki w szkole to duże przeżycie.

Minęły już dwa miesiące nauki. Dla najmłodszych był to czas zapoznania się ze szkołą, nowymi kolegami i rolą ucznia oraz przedszkolaka. Tradycją jest symboliczne przyjęcie do grona uczniów w postaci pasowania. W każdej szkole i przedszkolu jest to uroczysta ceremonia, podczas której podopieczni składają oficjalne zaprzysiężenie. W tym roku również przedszkolaki i pierwszoklasiści z wielkim przejęciem wypowiadali słowa ślubowania. W obecności pana Dyrektora, zaproszonych gości i rodziców zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. Następnie swoje zdolności recytatorskie oraz muzyczne z dumą zaprezentowali w części artystycznej. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień, które wygłosili pan Dyrektor Dariusz Królicki oraz zaproszony gość - pan Andrzej Pitrus - przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie. Na koniec ceremonii dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki przygotowane przez Radę Rodziców. 

Pierwszoklasistom życzymy zapału do nauki i poznawania świata, a przedszkolakom radości i zabawy w tym pięknym okresie życia, jakim jest dzieciństwo. Rodzicom dziękujemy za przygotowanie poczęstunku.