Była, jest i będzie – nasza Ojczyzna.

Dnia 10 listopada 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt państwowych, przypominające o tym, że po 123 latach niewoli naznaczonej cierpieniem wielu pokoleń Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Tym samym cała społeczność naszej szkoły po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję #Szkoła do hymnu.

Następnie głos zabrał nauczyciel historii - pan dr Zygmunt Pelczar, który przypomniał historię Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. To jedna z najbardziej zasłużonych dla krzewienia wolności polska organizacja, która powstała w okresie niewoli naszego narodu. Towarzystwo ma na celu m.in. podtrzymywanie i umacnianie tożsamości narodowej oraz postaw obywatelskich. Jego symbolem jest sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. Ten znak w okresie zaborów pełnił funkcję zakamuflowanego przed władzami zakazanego symbolu narodowego - Orła białego. Nasi uczniowie mieli także okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda mundur sokoli.

Kolejną częścią obchodów 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Jako pierwsze na scenie swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z oddziału zerowego, które z zaangażowaniem recytowały „Katechizm polskiego dziecka”, udowadniając, że zasługują na miano małych patriotów. Starsi uczniowie  wierszem i patriotyczną pieśnią przybliżyli zebranym historię losów naszego narodu w drodze do upragnionej wolności. Przypomnieli ważne daty i sylwetki wybitnych przywódców. Ukazali bolesną przeszłość od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie jako niepodległe państwo, przez tragiczne walki o wyzwolenie aż po wspaniały dzień odzyskania suwerenności.

Na zakończenie uroczystości zabrał głos pan dyrektor Dariusz Królicki, który podziękował za przygotowanie części artystycznej. Podkreślił, że prawdziwy patriotyzm to zaangażowanie w sprawy kraju oraz małej, najbliższej ojczyzny. To także godne reprezentowanie szkoły w konkursach. Ten dzień był dobrą okazją do tego, by uczniowie w obecności całej społeczności szkolnej mogli odebrać nagrody przyznane w konkursach, które odbyły się w ostatnim czasie.

Akademia była dla wszystkich szczególną lekcją historii i patriotyzmu. Pozwoliła połączyć się w zadumie nad niełatwą przeszłością naszego narodu i po raz kolejny uświadomić sobie, że niepodległość to niezwykła wartość, o którą muszą dbać kolejne pokolenia Polaków.