Nie ma dzieci – są ludzie.

Janusz Korczak

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka, której strażnikiem jest UNICEF. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował krótki apel pt. „Nasze prawa – ważna sprawa!” oraz gazetkę ścienną przypominającą o prawach dzieci na całym świecie.

Dorośli powinni uświadamiać dzieci o ich prawach, aby najmłodsi wiedzieli, kiedy są one łamane. Dziecko, które zna swoje prawa, łatwiej obroni się przed krzywdzeniem, przemocą, dyskryminacją, ponieważ wie, że istnieją instytucje, do których w takich sytuacjach może zwrócić się po pomoc.

Najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to:

  • prawo do życia i tożsamości,
  • prawo do wychowania w rodzinie,
  • prawo do wyrażania własnych poglądów,
  • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
  • prawo do edukacji,
  • prawo do prywatności,
  • prawo do odpoczynku,
  • prawo do godziwych warunków socjalnych,
  • prawo do informacji,
  • prawo do znajomości swoich praw.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to szczególny moment, by okazać wsparcie dzieciom z różnych zakątków świata, których prawa są łamane, bądź nie są respektowane. Każdy człowiek, dziecko i dorosły, ma prawo do godnego i spokojnego życia w poczuciu bezpieczeństwa i miłości. Należy jednak pamiętać, że korzystając z własnych praw, nie można ograniczać praw innych ludzi. Ważne jest także to, że oprócz praw każdy z nas ma obowiązki wynikające z roli dziecka naszych rodziców, ucznia, pracownika, Polaka i człowieka.