Książka i możność czytania
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania realizowaną pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. To ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych dzieł literackich zainicjowana w 2012 roku w celu odkrywania piękna polskiej literatury, wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej i popularyzacji czytelnictwa wśród Polaków. W trwającym Roku Polskiego Romantyzmu zaproponowano do wspólnego odczytania jedno z najważniejszych w polskiej historii dzieł literackich – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Zbiór ballad został wydany w Wilnie 200 lat temu, w 1822 roku. Dzieło to uznano za manifest i jednocześnie początek epoki romantyzmu w Polsce. To tomik nowatorski i oryginalny, w którym autor na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący świat pełen fantazji, uczuciowości i ludowej moralności. Dzieło zawiera 14 utworów, m. in. tak znane ballady jak „Romantyczność” i „Lilije”.

W naszej szkole zgodnie z tradycją do wspólnego czytania zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Uczniowie klasy VI zaprezentowali głosową interpretację ballady „Powrót taty”. Ósmoklasiści przypomnieli zebranym treść „Świtezianki”. Nauczyciele w składzie p. Anna Pelczarska, p. Stanisław Kuśnierczak i p. Dariusz Królicki przedstawili balladę „Pani Twardowska”.

Cieszymy się, że co roku możemy brać aktywny udział w tak wyjątkowym święcie czytelnictwa, które umacnia poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. Z radością za rok przyłączymy się do kolejnej edycji akcji. Już dziś wiemy, że lekturą Narodowego Czytania 2023 będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.