Dnia 16 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Był to ważny dzień, w którym uczniowie samodzielnie i odpowiedzialnie musieli dokonać wyboru swoich przedstawicieli na nowy rok szkolny. Organizacja tegorocznych wyborów przypominała prawdziwe wybory samorządowe, aby nasi uczniowie mogli uczyć się tego, jak ważne jest angażowanie się w sprawy publiczne i aktywne uczestniczenie w wyborach w dorosłym życiu.

Podjęcie decyzji o tym, komu powierzyć funkcję przewodniczącego szkoły, było w tym roku wyjątkowo trudnym zadaniem. Swoją kandydaturę zgłosiło aż sześcioro ambitnych ósmoklasistów. Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Każdy kandydat przygotował swój program wyborczy i wywiesił go na gazetce ściennej Samorządu Uczniowskiego. W ostatnich dniach uczniowie często zatrzymywali się przy tablicy z plakatami wyborczymi. Czytali, komentowali, zastanawiali się, komu można zaufać i kto okaże się skutecznym przywódcą. W przeddzień wyborów odbyła się debata wyborcza, podczas której każdy z kandydatów miał szansę zabrać głos i przedstawić swój program. Ważnym punktem debaty były pytania skierowane do kandydatów. Nasi uczniowie – Emilia Pyszczek, Aleksandra Urbanik, Karolina Wilczek, Magdalena Wojcieszczak, Kacper Kondziołka i Gabriel Ziemiański za mównicą czuli się jak ryba w wodzie. Śmiało i bardzo rozsądnie odpowiadali na postawione pytania. Doskonała debata ułatwiła wyborcom ostateczne podjęcie decyzji. Na debacie obecna była p. dyrektor Edyta Rysz, która z uwagą słuchała pomysłów uczniów, by w przyszłości pomóc im je zrealizować. Na koniec skierowała do kandydatów wiele miłych słów, gratulując im odwagi i kreatywności. Po debacie ogłoszona została cisza wyborcza.

W piątek rano uczniowie mogli już przekroczyć próg lokalu wyborczego, w którym czekała przygotowana na tę okazję urna na karty do głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Jagoda Gugała, Natalia Mazur i Piotr Wais oraz opiekun SU p. Anna Pelczarska. W wyborach uczestniczyli uczniowie klas III-VIII. Głosowanie było tajne. Po zakończonych wyborach komisja policzyła wszystkie głosy, sporządziła protokół i ogłosiła zwycięzców.

Największym poparciem wyborców cieszył się w tym roku uczeń klasy VIII – Kacper Kondziołka, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wspierać w realizacji obietnic wyborczych będzie go Aleksandra Urbanik (uczennica kl. VIII), która dzięki licznym głosom wyborców została Zastępcą Przewodniczącego. Skład sekcji dekoracyjnej, muzycznej (kulturalno-artystycznej) oraz sportowej zostanie ustalony podczas pierwszego zebrania Samorządu Uczniowskiego.

Wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej. Komisji Wyborczej dziękujemy za rzetelną pracę.