W dniach 14-17 listopada 2022 r. najstarsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty. Najpierw zmierzyli się z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego. W następnym dniu rozwiązywali test z matematyki, a w ostatnim sprawdzali swoje wiadomości z języka angielskiego. Celem próbnego egzaminu było zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Ósmoklasiści mieli okazję przećwiczyć prawidłowe kodowanie arkusza i przenoszenie odpowiedzi na kartę. Uczyli się także odpowiedniego rozplanowania pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem. wink