Podróżować to rozwijać się.

– Pierre Bernardo

W ramach działalności koła turystycznego w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 odbyły się 4 spotkania koła turystycznego, w których uczestniczyli chętni uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej. Program koła turystycznego Tam i z Powrotem skupiał się na propagowaniu turystyki regionalnej, poznaniu zabytków najbliższej okolicy, ponieważ do tego mamy najbliższy dostęp. Jednak w trakcie spotkań nie zabrakło też opowieści o dalekich podróżach.

Głównym celem edukacyjnym koła turystycznego było kształcenie u młodzieży potrzeby uprawiania turystyki aktywnej jako formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Spotkania były okazją do pogłębienia wiedzy przyrodniczej, geograficznej, historycznej i regionalnej. Ponadto uczniowie mieli szansę na kształcenie takich cech osobowości jak: koleżeńskość, odpowiedzialność, życzliwość, tolerancja, samodzielność oraz kultura osobista.

Pierwsze spotkanie koła turystycznego odbyło się w listopadzie i było to spotkanie integracyjne. Prowadziliśmy luźne rozmowy o turystyce, opiekunka koła zachęcała uczestników do uprawiania turystyki górskiej – pieszej, a także prezentowała zabytki kulturowe oraz przyrodnicze gminy Rymanów, opisując atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Oprócz tego opowiadaliśmy o atrakcjach turystycznych w Polsce i szukaliśmy ich na mapie Polski.

Tematem przewodnim drugiego grudniowego spotkania koła turystycznego było hasło – Turystyka i język idą w parze… Opiekunka koła zachęcała uczestników koła do nauki języków obcych, które są niezbędne do podróży w trochę odleglejsze zakątki – poza granice Polski. Z różnych przewodników wyszukiwaliśmy rozmówki i próbowaliśmy się uczyć słówek z różnych europejskich języków np. słowackich, czeskich czy węgierskich.

Podczas trzeciego marcowego spotkania popracowaliśmy z mapami okolicznych i trochę bardziej odległych polskich gór. Szukaliśmy różnych ciekawych tras i szlaków i uczyliśmy się określać czas przejścia danym szlakiem.

Natomiast czwarte majowe spotkanie, które zgromadziło najwięcej uczniów było poświęcone naszym marzeniom o podróżach. Każdy uczestnik spotkania miał okazję z różnych ciekawych albumów wyszukać atrakcyjne dla siebie miejsce w Polsce, czy na świecie, do którego chciałby w przyszłości się udać.  Wśród destynacji znalazł się polski Krzywy Las w województwie warmińsko-mazurskim i polska latarnia morska w Rozewiu oraz świętokrzyska Święta Katarzyna. Natomiast z zagranicznych celów młodzież wybierała Paryż, Maltę, Alpy, Włochy, a nawet wyspę Wielkanocną.

Uczestnicy spotkań koła turystycznego chętnie przychodzili na kolejne spotkania, które pokazały im, że turystyka jest naprawdę fascynującym sposobem na spędzanie czasu wolnego z rodziną, czy przyjaciółmi. A „Inwestycja w podróże to inwestycja w siebie” jak powiedział Matthew Karsten.

 

Opiekunka Koła Turystycznego „Tam i z Powrotem”

Renata Troska