Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka, jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Żadnego dziecka nie można praw tych pozbawić.

20 listopada 2023r. to dzień, w którym przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było „Dla każdego dziecka – dzieciństwo”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali krótki apel, podczas którego przypomnieli, że dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem dla rozwoju człowieka i każde dziecko na świecie powinno mieć zagwarantowane jak najlepsze warunki do rozwoju w tym czasie. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Każdy człowiek – czy to dziecko, czy dorosły – ma prawo do godnego życia – w pokoju, miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

Przedstawiciele SU przypomnieli również, o tzw. ustawie Kamilka. Chłopiec  został zakatowany przez swojego ojczyma, a nowa ustawa staje w obronie najsłabszych, ma chronić przed przemocą domową oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci.

W tym dniu  w naszej szkole dominował kolor niebieski, jako symbol solidarności z wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły przyszli do szkoły ubrani na niebiesko.

Nie zabrakło także przedszkolaków, którzy pięknie się prezentowali z niebieskimi balonami. W grupach  przedszkolnych zostały  przeprowadzone  zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw i obowiązków dzieci. Została wyświetlona prezentacja  „Prawa dziecka - Twoje prawa”. Na zakończenie zajęć dzieci  wykonały plakat.

Tym samym przyłączyliśmy się do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.