„Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć”

Bernanos

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 r., odbyły się już po raz 15. Krośnieńskie Pola Nadziei organizowanie przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. Celem akcji jest zawsze wsparcie krośnieńskiego Hospicjum. Nasi wolontariusze pod opieką nauczycieli kwestowali przed kościołami w Króliku Polskim i Bałuciance, obdarowując kwiatami żonkili każdego, kto okazał gest wsparcia finansowego dla krośnieńskiego hospicjum.

Wspólnie udało nam się zebrać kwotę 2152,70 zł.

 Bardzo się cieszymy i jesteśmy wdzięczni Wszystkim Darczyńcom za otwarte serca

i wielkie zaangażowanie w akcję!