Wakacje przyleciały jak chmurki na niebie, dziś szkoło żegnamy ciebie.

21 czerwca 2024r. po 10 miesiącach wytężonej pracy zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się, aby wspólnie podziękować za miniony rok, prosić o błogosławieństwo na wakacje i nowy etap życia.

Po Mszy świętej zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej. Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Edyta Rysz, która podsumowała kończący się rok szkolny i podziękowała uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom za całoroczną pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Głos zabrały także przedstawicielki Rady Rodziców Pani Paulina Malinowska-Pitrus i Pani Anna Kuśnierczak.

Następnie dyrektor szkoły wręczyła liczne nagrody książkowe uczniom, którzy w tym roku zasłużyli na szczególne uznanie ze względu na wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz bardzo wysoką frekwencję. Pani Dyrektor doceniła także trud i zaangażowanie rodziców, wręczając listy gratulacyjne rodzicom uczniów kończących z wyróżnieniem pierwszy etap edukacyjny. Wyjątkowy powód do dumy miały również dzisiaj dwie uczennice, które otrzymały statuetki Szkolnego Nobla w kategorii naukowej, były to:  Emilia Jakieła uczennica klasy trzeciej oraz Jagoda Gugała uczennica klasy siódmej.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-IV wierszem i piosenką przywitali wakacje oraz przypomnieli o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

Na zakończenie odbyło się w klasach  wręczenie świadectw. Ten moment był szczególnie ważny dla wszystkich uczniów, gdyż potwierdzał ich postępy i osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Świadectwa były dowodem na ich wysiłek, determinację i gotowość do dalszego rozwoju. Było to nie tylko symboliczne wręczenie dokumentu, ale również dowód na to, że zakończyliśmy kolejny rok pełen sukcesów i wspaniałych wspomnień.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i promocji do wyższych klas.