Edyta Rysz

Dyrektor Szkoły

Biologia

Geografia

Chemia

Dyląg Tomasz

Wicedyrektor szkoły

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Kilar Marzena

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Królicki Dariusz

Wychowanie fizyczne

Ks. Wojciech Bolanowski

Religia

Kuśnierczak Stanisław

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie

Lorenc Paulina

Wychowanie przedszkolne

Język niemiecki

Łoś Maria

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Pelczarska Anna

Język polski

Logopedia

Rygiel Magdalena

Matematyka

Pedagog specjalny

Rygiel Wojciech

Muzyka

Technika

Geografia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Troska Renata

Język angielski

Urban Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

Wais Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Przyroda

Zima-Munz Sabina

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym