Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim w roku szkolnym 2023/2024

Rysz Edyta

Dyrektor Szkoły

Biologia

Chemia

Rygiel Magdalena

Wicedyrektor Szkoły

Matematyka

Pedagog specjalny

Gromek Marek

Psycholog szkolny

Grzesik Monika

Wychowanie przedszkolne

Kilar Marzena

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Królicki Dariusz

Wychowanie fizyczne

Ks. Wojciech Bolanowski

Religia

Kuśnierczak Stanisław

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Religia

Wychowanie do życia w rodzinie

Łoś Maria

Edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym

Pelczarska Anna

Język polski

Logopedia

Piwowar Sylwia

Pedagog szkolny

Logopedia

Rozenbajgier Anita 

Język niemiecki

Rygiel Wojciech

Muzyka

Technika

Geografia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Troska Renata

Język angielski

Urban Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

Biblioteka

Wais Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Przyroda

Zima-Munz Sabina

Edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym