W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa jest uczeń. Celem mojej pracy jest rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów, wspieranie ich rozwoju, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych oraz diagnozowanie sytuacji wychowawczej. Służą do tego różnorodne działania profilaktyczne, interwencyjne oraz mediacyjne wobec dzieci, ale także ich rodziców i nauczycieli.

Praca z uczniem przybiera formę indywidualnych spotkań, bądź zajęć w grupie. Jest to okazja do wyposażenia młodego człowieka w umiejętność rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych oraz do pracy z trudnymi emocjami. Każde spotkanie powinno opierać się na otwartości, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, do czego staram się dążyć.

 

Psycholog szkolny                                                               

mgr Paulina Błaszczak