Rokrocznie 30 września świętujemy Dzień Chłopaka, jest ono  obchodzone głównie przez młodzież szkolną. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię.

 W związku z tym świętem Samorząd Uczniowski przygotował krótki apel. Były życzenia, krótki skecz oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.