Muzyka: uczy, bawi, wychowuje, rozwija i uwrażliwia.

Czwartkowe przedpołudnie, 17 maja 2018 r., zaczęło się koncertowo! Uczniowie klas: I, III i IV udali się na wycieczkę do Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

Celem wizyty było zapoznanie dzieci z placówką, która kształci młodych artystów. Wszyscy w skupieniu wysłuchali koncertu uczniów szkoły muzycznej i byli zafascynowani ich umiejętnościami. Dzieci miały okazję obejrzeć z bliska instrumenty, m.in. : fortepian, gitarę, flet, skrzypce czy akordeon. Koncert dostarczył słuchaczom wielu niezapomnianych wrażeń. W tym dniu uczniom towarzyszyły niezwykłe przeżycia, które rozbudziły w nich zainteresowanie muzyką. Być może nasi wychowankowie niebawem staną się uczniami tej szkoły?
Organizatorom koncertu dziękujemy za zaproszenie i miło spędzony czas.