„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą”.
  F. K. Dmochowski

21 lutego to szczególna data w kalendarzu. Ludzie na całym świecie obchodzą wtedy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO, aby przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do ojczystego języka i troska o jego przetrwanie. Język ojczysty stanowi najważniejszą wartość każdego narodu i jest świadectwem jego istnienia, dlatego chroniąc go, dbamy o wspólne dziedzictwo kulturowe.

W naszej szkole także uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. We wtorek, 21 lutego, na lekcjach języka polskiego uczniowie klas IV- VIII przypomnieli sobie dzieje polszczyzny, tropili błędy językowe, zgłębiali tajemnice polskiej ortografii i łamali języki na bardzo trudnych zdaniach. Zwieńczeniem obchodów #MDJO jest gazetka ścienna na szkolnym korytarzu, która każdego dnia będzie nas ostrzegać przed najpopularniejszymi błędami językowymi.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za polszczyznę. Każdego dnia dbajmy o poprawne posługiwanie się naszym językiem. Jeśli mamy wątpliwości co do poprawnego zapisu, sięgajmy do słownika. Zwracajmy uwagę na interpunkcję. W komunikacji elektronicznej pamiętajmy o znakach diakrytycznych. Nie zgadzajmy się na bylejakość, bo: „Musi być czysty język ojczysty”.