W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum wraz z leśniczym Panem Bogusławem Rysz, z nauczycielami oraz wychowawcami  w dniu 24 maja 2016 roku wyruszyli w poszukiwaniu zielonej przygody na leśną ścieżkę w Króliku Polskim.

Na trasie swej wędrówki  uczniowie mieli 9 przystanków. Na każdym z nich dzieci i młodzież pracując w zespołach klasowych rozwiązywali zadania o treściach przyrodniczych, m. in. przedstawiali warstwową budowę lasu, nazywali gatunki roślin i zwierząt napotkanych na drodze oraz za pomocą lupy dokonywali obserwacji ściółki i jej mieszkańców. Ponadto uczestnicy  wyprawy znaleźli swoje drzewo „pomnik przyrody – jodłę pospolitą” oraz dokonali pomiaru jego średnicy i nadali mu imię. Młodzież wszystkie odpowiedzi i rozwiązania zadań nanosiła na karty pracy. Uczniowie bardzo chętnie pracowali, rozmawiali z leśniczym, zadawali pytania oraz szukali na nie odpowiedzi. Na zakończenie wyprawy, przy ognisku podsumowaliśmy naszą pracę w lesie oraz całoroczną działalność ekologiczną prowadzoną w szkole w tym roku szkolnym. Wręczone zostały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców dla uczniów biorących udział w konkursach przyrodniczych. Nad całością działań czuwały panie Joanna Biela i Edyta Rysz.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
561715