„Najwspanialszym bagażem, który można przywieźć z wakacji
jest ten pełen niezwykłych wspomnień”.

19 czerwca 2019 r. zakończył się kolejny rok szkolny. Po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki i pracy rozpoczęły się zasłużone wakacje.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym dniu w uroczystej Mszy świętej, a następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej na uroczystym pożegnalnym apelu. Na wstępie Pan dyrektor Dariusz Królicki przywitał serdecznie całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości. Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski, po czym nastąpiła uroczysta ceremonia przekazania sztandaru uczniom, którzy zostali powołani do pełnienia zaszczytnych funkcji chorążych oraz asysty. Ważnym momentem było ślubowanie absolwentów – uczniów klas III gimnazjum i 8 SP, którzy przyrzekli wiernie strzec honoru szkoły oraz rozsławiać jej imię swoją postawą i nauką. Następnie pan dyrektor podsumował cały rok pracy oraz nagrodził tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce; złożył również podziękowania rodzicom, sponsorom, przyjaciołom szkoły i wszystkim tym, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w naszej szkole. W trakcie apelu mogliśmy podziwiać występy artystyczne przedszkolaków, uczniów oddziału „0” oraz klas I i II SP, a także montaż słowno – muzyczny w wykonaniu absolwentów. Po oficjalnym apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, by we własnym gronie pożegnać mijający rok szkolny.

Życzymy wszystkim słonecznych wakacji, wspaniałych przygód oraz udanego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu :-)

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561911